Antefix ?

Een antefix is een gedecoreerd bouwkundig element.  

In zijn Classic Dictionary of Architecture beschrijft J. H. Parker antefixen als verfraaide daktegels van marmer of aardewerk, geplaatst aan het uiteinde van een rij nokpannen of halfcilindervormige imbrices. Die hieronder afgebeelde bladzijden zijn afkomstig uit de editie van 1875.

Dit model van een Etruskische tempel heeft vele versieringen,  in de vorm van sculpturen, friezen en ook antefixen aan de dakrand.

bron afbeelding: indiana.edu

 

De tekening rechts laat in perspektief zien hoe antefixen op het dak van een tempel werden geplaatst. De gedecoreerde uiteinden vormen één geheel met de uiterste imbrex of dakpan.  Antefixa - meervoud van antefixum - betekent vrij vertaald "ervóór bevestigd".

De afbeelding is afkomstig uit het Nordisk familjebok.Uit de klassieke oudheid zijn diverse vormen van antefixen bekend. Er zijn antropomorfe typen met menselijke gelaatstrekken, maar ook gestileerde of geabstraheerde typen, geïnspireerd op planten of bloemen. Hieronder zijn enkele aansprekende antropomorfe exemplaren weergegeven, alle afkomstig uit Italië, 6e/5e eeuw v Chr. 

Antefix met Juno-Sospita hoofd

"De antefix stelt de kop voor van een zogenaamde Juno Sospita, te herkennen aan de helm en de daarover getrokken dierehuid. Bij deze Juno was de dierehuid een [geitenhuid] die vermoedelijk op de helmkap geschilderd was; de oren en de horens zijn plastisch weergegeven tegen de dwarsgeplaatste helmkam, die aan een lage kamhouder ontspringt.
Juno Sospita, of volledig Juno Sospita Regina Mater, is de stadsgodin van [...] Lanuvium, door Cicero beschreven als wapendragend en voorzien van een geitevel. Deze attributen, die verwijzen naar de beschermende functie die deze Juno had in een herdersgemeenschap, zijn op tal van voorstellingen teruggevonden, vooral op antefixen die aan het begin van de 5de eeuw in slechts een beperkt gebied (Rome, Latium en het Faliskische gebied) voorkomen." Citaat uit: Nieuw licht op een oude stad, p. 81.

 

bron afbeelding:  Universiteit van Minnesota (VS), Department of Classical and Near Eastern Studies

 

Antefix met Juno-Sospita hoofd

Sterk vergelijkbaar met het voorbeeld hierboven. Latium (It), 550-480 v Chr.

 

bron afbeelding: Antikensammlung Berlijn,
foto: Johannes Laurentius

 

Antefix in de vorm van een Maenaden- en Satyrpaar

"Het onderwerp van de scène is niet geheel duidelijk. De Satyr en Maenade zijn waarschijnlijk weergegeven in een dansscène, die gezien [...] andere antefixen van dit type, een sterk erotisch karakter had. De met deze antefixen versierde dakranden moeten een bonte show hebben opgeleverd van talloze verschillende paren in opeenvolgende of afwisselende danspassen, als op een denkbeeldig wijnoogstfeest ter ere van Dionysos, wiens volgelingen ze immers zijn.
[.....]
Het onderwerp, de manier van weergeven en de attributen van deze antefixen zijn Grieks geïnspireerd en in vorm vooral bekend van laat zwart-figurige en vroeg rood-figurige ceramiek uit Attica (530-490 v.Chr.). Het thema was vanaf 500 in Centraal-Italië populair." Citaat uit: Nieuw licht op een oude stad, p. 82.

Etrurië (It), 500 - 475 v Chr.

 

bron: Getty Villa, Malibu, Californië (VS), foto: Mary Harrsch (flickr)

 

Antefix in de vorm van een vrouwenhoofd met  zogenaamde "tongenkrans"-versiering 

Campanië (It), 6e/5e eeuw v Chr.

 

bron: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Rome (It), foto: Massimo Listri

 

Antefix in de vorm van een Gorgonenhoofd met  bijbehorende halfcirkelvormige dakpan (imbrex)

Gewoonlijk hebben Gorgonen een angstaanjagende uitdrukking in hun gezicht. Bij deze uitvoering ontbreken de dreigende slagtanden en geeft de grimas het geheel bijna een vriendelijke uitstraling. Circa 530 v Chr.

 

bron: Museo Archeologico Regionale de Gela (It), foto: clevelandart.org

 

 

Het beeldmerk van restauratie-atelier Antefix is een gestileerde profieltekening van een Laat-Archaïsche Juno-Sospita antefix uit Satricum, Latium (It) (500-480 v Chr.) van het type waarvan hierboven twee voorbeelden zijn weergegeven. Het profiel is enigszins onscherp weergegeven, als symbool voor verval, voor het vervagen van (sporen uit) het verleden. 
De term antefix, samengesteld uit ante en fix, bevat voor mij een associatieve woordspeling op vroeger en maken, verleden en herstellen. Vanuit die gedachte vind ik het een aansprekende naam voor mijn restauratie-atelier.

 

bronnen:

Classic Dictionary of Architecture; J. H. Parker; 1875

Nieuw licht op een oude stad, Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum, Nederlands Instituut te Rome: red. P. Attema, J. Euwe-Beaufort & M. Gnade; 1985

Nordisk familjebok; een digitale facsimile uitgave door Project Runeberg: http://runeberg.org/nfba/0623.html