Restauratie-atelier ANTEFIX

Op het gebied van archeologisch veldwerk ondersteunt ANTEFIX opgravings- en prospectiebedrijven bij het uitwerken van in situ gelichte vondst-assemblages. Daarnaast verzorgt ANTEFIX de conservatie en/of restauratie van archeologische en historische voorwerpen uit opgravingen en museum- of privécollecties. Ook advies op het terrein van passieve conservatie (gecontroleerde bewaar- en tentoonstellingsomstandigheden) maakt deel uit van de ondersteuning.

Gert van Oortmerssen heeft 27 jaar ervaring op het terrein van archeologische conservering en restauratie en is lid van Restauratoren Nederland (RN). 

Het lidmaatschap van RN houdt in dat de restaurator werkt volgens ethische richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in een convenant van de European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations, afgekort als E.C.C.O.

De begrippen restaureren en conserveren worden vaak - en ook hier - naast elkaar gebruikt. Het zijn twee aspecten van ingrijpen op een object, maar ze betekenen niet hetzelfde. Op de website van Restauratoren Nederland wordt het verschil uitgelegd. 

Heeft u vragen over de  werkwijze van ANTEFIX of over wat ANTEFIX voor u kan betekenen?  Neem dan vrijblijvend contact op. U vindt de benodigde gegevens onder contact in het menu of u kunt een e-mailbericht sturen.